Kidly

Veelgestelde vragen

ONE zorgt in Wallonië en Franstalig Brussel voor de begeleiding, supervisie en vergunning van opvangcentra voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. De bevoegdheid van ONE gaat verder dan enkel crèches. Gespecialiseerde opvang, vakantiekampen, naschoolse opvang en de huiswerkschool vallen ook onder hun bevoegdheid.

In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel garandeert Kind & Gezin de kwaliteit van de kinderopvang. Het geeft vergunningen en subsidieert de opvanginitiatieven als er voldaan wordt aan wettelijke voorwaarden. Kind en Gezin probeert vraag en aanbod aan kinderopvang op elkaar af te stemmen. Ouders kunnen er onder andere terecht met hun vragen of klachten over kinderopvang.

Het lokaal loket heeft een centraliserende rol en werkt nauw samen met het Sociaal huis, de opvoedingswinkel of het Huis van het Kind. Deze samenwerking maakt het voor (kwetsbare) ouders dus mogelijk om op een eenvoudigere en laagdrempelige manier opvang te zoeken die bij hun noden past. Informeer in jouw regio waar je een lokaal loket kunt terugvinden.

De prijs die je voor kinderopvang betaalt kan verschillen van de ene opvangvoorziening tot de andere. Klik hier voor meer informatie!

De kosten voor kinderopvang kun je onder bepaalde voorwaarden inbrengen in je belastingen. Hieronder vallen de kosten voor de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan. De belastingvermindering bedraagt 45% van de kosten. Klik hier voor meer info over belastingsvermindering

Neen, want uitgaven voor kinderopvang zijn privé-uitgaven.

In gesubsidieerde opvangvoorzieningen betalen ouders volgens een vast barema in functie van hun bruto maandelijks inkomen. Niet-gesubsidieerde initiatieven daarentegen kiezen zelf een dagprijs, dit in functie van de diensten die zij volgens hun intern reglement aanbieden. Alle erkende gesubsidieerde opvangcentra bezorgen ouders de nodige attesten in verband met de opvangkosten. Deze kunnen ze dan aan hun belastingaangifte toevoegen.

 

De belastingsvermindering bedraagt 45% van de kosten. Alleenstaande ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijkomende vermindering van maximaal 30%. Meer weten over de voordelen?

 

Heb je opmerkingen of twijfels bespreek dit dan eerst met de opvang zelf. Heb je een ernstig probleem dat je niet met de opvang kunt bespreken? Je kunt een klacht indienen via de klachtendienst van Kind en Gezin of van ONE (reclamation@one.be).

Als de dagprijs bepaald wordt op basis van je inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig. Je gezinssituatie en gezinsinkomen worden hier automatisch op vermeld en je kunt dit attest aanvragen via Kind en Gezin. Voor meer informatie of om jouw attest aan te vragen kan je terecht bij Kind en Gezin.

Je kunt op de website van Kind en Gezin je attest inkomenstarief gemakkelijk aanvragen.

Je kinderen naar een kinderopvang sturen, kost een aardige duit. Je kunt genieten van een maandelijkse kinderopvangtoeslag boven op je Groeipakket, als je kind opgevangen wordt in een door Kind en Gezin erkend voorziening met vaste dagprijs.  Kom hier alles te weten over de kinderopvangtoeslag!

 

Kort en bondig: zo snel mogelijk! Het is niet altijd makkelijk om geschikte kinderopvang te vinden. Parentia geeft je tips om de zoektocht makkelijker te laten verlopen. Lees hier meer!

Er bestaan verschillende opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden. Zowel kinderen met een beperking of extra noden, als kinderen zonder beperking of specifieke zorgen kunnen er terecht. Samen leven, spelen en groeien wordt er ten zeerste aangemoedigd. Alle kinderen leren van elkaar en met elkaar. Heeft jouw kind extra zorg nodig? Vergeet jouw zorgtoeslag niet aan te vragen. Extra steun voor jouw gezin.

Elke opvangvoorziening beschikt over een buitenspeelruimte die afgestemd is op het aantal vergunde plaatsen en de leeftijd van de kinderen. Soms wordt hier extra nadruk op gelegd. Dit vind je zeker terug in het kwaliteitshandboek of huishoudelijk reglement.

Het gebeurt wel vaker dat kinderen beginnen te huilen als ze mama of papa zien vertrekken. In bepaalde ontwikkelingsfasen zijn ze hier ook gevoeliger voor. Lees meer over scheidingsangst!

Borstvoeding is een goede keuze en je hoeft niet te stoppen met borstvoeding, omdat je kleine spruit naar de opvang moet. Er zijn oplossingen! Hier vind je enkele tips.

De weerstand van je kindje is nog volop in ontwikkeling, het is dan ook normaal dat hij of zij af en toe ziek wordt. Een kindje dat niet te ziek is, kan soms toch naar de opvang. Informeer bij de kinderopvang en lees onze alternatieven!

Alvorens je kindje in een kinderdagverblijf wordt opgevangen, wordt er meestal een wenperiode ingelast. Deze wenperiode maakt het voor je kindje, je gezin en de kinderverzorgsters mogelijk om elkaar te leren kennen. Zo krijgt jouw oogappel de tijd om aan zijn nieuwe omgeving te wennen. Lees hier meer!